Skip to content
hypnotherapie

Hypnotherapie Rotterdam biedt verschillende sessies aan.
Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie.

Wat is Hypnose?

Wat is nu eigenlijk Hypnose en wat is suggestie? Men moet toegeven dat een juiste definitie nog altijd moeilijk is, hoewel men de verschijnselen inmiddels goed kent. De ware aard van de Hypnose in de zin van een geldige theorie is ook nu nog onbekend. Maar men heeft toch vastgesteld dat er zich tussen de wakende en de slapende toestand zo iets als een ‘half bewustzijn’ bevindt. In deze toestand zijn de lichaamsfuncties verminderd, terwijl de geestelijke geactiveerd zijn.

In het proces van Hypnose bij anderen (heteroHypnose) wordt een van buitenaf komend voorstel (suggestie) aan een persoon gedaan, en door hem geaccepteerd. Bij zelfhypnose (autoHypnose) wordt een voorstel door één en dezelfde persoon gedaan en aangenomen. Zonder het accepteren, zonder goedkeuring van het voorstel, is inwerking uitgesloten.

‘ELKE HYPNOSE IS IN FEITE ZELFHYPNOSE.’

Het voorstel kan door veelvuldig herhalen tot een voorwaardelijke reflex en daardoor een deel van zijn eigen persoonlijkheid worden. Voor een duurzame uitwerking is dus de herhaling belangrijk. Een absolute voorwaarde voor Hypnose is niet alleen de toestemming van de proefpersoon, maar het is zeer belangrijk dat deze er volkomen van overtuigd is dat de hypnotiseur het beste met hem voorheeft. Het vertrouwen dat de proefpersoon heeft en de verwachting dat de hypnotiseur in zijn belang handelt, bepaalt de werkzaamheid van de Hypnose.

De Hypnose heeft een indringend effect op het gehele organisme. Onder Hypnose kunnen de ademhaling en de polsslag vertraagd of versneld worden. Bovendien kunnen onder andere de volgende functies worden beïnvloed: maagsapecretie, zweetafscheiding, hoesten, braken, geeuwen, niezen, seksuele functies, menstruatie, calorieverbruik, grootte van de pupillen, urinelozing, stoelgang en pijngevoeligheid.

Als men over Hypnose spreekt dan wordt meestal aan een soort slaaptoestand gedacht, de zogenaamde hypnotische slaap. Uiterlijk gelijkt de hypnotische toestand ook het meest op een lichte slaap, maar in werkelijkheid bestaat er een groot verschil. Hypnose is een toestand van bewustzijnsvernauwing, maar binnen dit begrensd gebied kunnen alle schakeringen tussen slapen en waken voorkomen.

De slaaptoestand onderscheidt zich van hypnotische slaap door de volgende beginselen.

TIJDENS HYPNOSE IS ER SPRAKE VAN:

1. verhoogde aandacht voor een gegeven suggestie;
2. de patiënt hoort elk woord en geluid;
3. hij is geringe mate kritisch;
4. zijn bewustzijn is vernauwd, doch waakzaam;
5. oriëntering van tijd en plaats is aanwezig;
6. het herinneringsvermogen blijft waakzaam, wanneer niet uitdrukkelijk opheffing daarvan werd gesuggereerd.
7. de gehypnotiseerde is aanspreekbaar.

TIJDENS DE SLAAP DAARENTEGEN IS ER:

1. geen aandacht;
2. het vermogen om prikkels op te nemen is vrijwel geheel geblokeerd;
3. er is geen kritische houding;
4. het bewustzijn is geblokkeerd
5. er bestaat geen oriëntering;
6. het herinneringsvermogen is geblokkeerd;
7. de slaper is niet aanspreekbaar.

Kortom:
1. Hypnose heeft niets te maken met magie of bovennatuurlijke gebeurtenissen.
2. Hypnose is niet hetzelfde als kunstmatig inslapen. De symptomen ervan variëren sterk en zijn afhankelijk van de persoonlijkheid van de hypnotiseur en van de toegepaste methode.
3. Hypnose is niet hetzelfde als suggestie, ofschoon zij de suggestibiliteit duidelijk vergroot.
4. Met behulp van Hypnose kunnen niet alleen functionele ziekten worden beïnvloed, maar ook ernstige organische stoornissen, zowel in positieve als in negatieve zin.
5. De bereikte graad van Hypnose en van de hypnosuggestieve beïnvloeding hangt in hoge mate af van de totale geestelijke toestand van de gehypnotiseerde en in het bijzonder van zijn psychoactiviteit of psychopassiviteit.
6. Hypnose en slaap zijn niet identiek; Hypnose is nochtans, evenals slaap, een bestanddeel van alle menselijk en dierlijk leven.
7. Iedereen die kan slapen kan ook worden gehypnotiseerd; de diepte en de symptomen van de Hypnose zijn alleen individueel verschillend.
8. Hypnose is geen wonderolie, maar toegepast door ervaren hypnotherapeuten is het een wonderbaarlijke mogelijkheid om anderen te helpen.

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN HYPNOSE

De diepte van de Hypnose
De meeste mensen stellen zich Hypnose voor als een diepe trance, een soort bewusteloosheid waarin de diepere lagen van de persoonlijkheid toegankelijk worden.
Deze diepte van de Hypnose wordt echter slechts bij ongeveer 20% van de gehypnotiseerde bereikt. Het grootste deel bereikt slechts een matige Hypnosediepte, die echter ruim voldoende is om het contact met het onderbewustzijn tot stand te brengen, en effectieve suggesties te verwerken. In het algemeen onderscheiden we drie trappen van Hypnosediepten:

1. LICHTE HYPNOSE:

Deze bestaat uit een lichte ontspanningstoestand, waarbij echter het bewustzijn nog volledig actief is. Eenvoudige suggesties worden evenwel reeds geaccepteerd en uitgevoerd.

2. MATIGE HYPNOSE:

De ontspanning heeft zich verdiept. Het bewustzijn is nauwelijks nog actief. Alle suggesties, die niet in strijd zijn met de persoonlijkheidsstructuur van de proefpersoon, worden uitgevoerd.

3. DIEPE HYPNOSE:

Bij een totale ontspanning is het bewustzijn volledig uitgeschakeld. Ook onlogische suggesties worden uitgevoerd. Na opheffing van de Hypnose bestaat geen herinnering meer.

Deze onderverdeling in drie graden van Hypnosediepte is sinds de oudheid bekend en is ook nu nog in de meeste gevallen voldoende, te meer daar deze toestanden vloeiend in elkaar overgaan en ook niet scherp te scheiden zijn.

Naar mijn ervaring bereikt:
30 % een lichte Hypnose
50 % een matige Hypnose
20 % een diepe Hypnose

IS HYPNOSE GEVAARLIJK?

Men leest steeds weer over de zogenaamde gevaren van Hypnose. Afgelopen tijd heb ik vele hypnotische behandelingen toegepast en meerdere shows/demonstraties gegeven zonder dat er ooit een gevaarlijke situatie is ontstaan. Het enige wat wel een enkele keer kan voorkomen, is dat de proefpersoon zich zo lekker voelt dat hij niet meer uit de Hypnose wil ontwaken en het hypnotische contact met de hypnotiseur onderbreekt. In dit geval moet men de Hypnose verdiepen en proberen het contact weer te herstellen. Een andere mogelijkheid is om de proefpersoon pijn te suggereren, zodat hij zich niet meer lekker voelt. Dan verbreekt de Hypnose vanzelf.

Als men hoe dan ook van gevaren wil spreken, dan zie ik die alleen maar in het onvoldoende of onvolledig opheffen van een gegeven suggestie. Een gewild experiment is bijvoorbeeld een proefpersoon een glas water te drinken te geven met de suggestie dat het vodka is. De proefpersoon zal dienovereenkomstig reageren en in een roes geraken. Een tegensuggestie van voldoende kracht heft deze reactie weer op. Als deze tegensuggestie echter niet vakkundig wordt gedaan, dan kan dat ertoe leiden dat de proefpersoon ook in de toekomst een roes krijgt bij het drinken van een glas water. Hypnotherapeuten van klassen beschouwen gevaar door toepassing van Hypnose als uitgesloten.