Skip to content
Website disclaimer

Algemeen

Door bezoek aan en gebruik van deze website hypnotherapierotterdam.nl  ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen

 

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Hypnotherapie Rotterdam uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Hypnotherapie Rotterdam onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Hypnotherapie Rotterdam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Hypnotherapie Rotterdam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Hypnotherapie Rotterdam op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Hypnotherapie Rotterdam

 

Wijzigingen

Alle informatie die Hypnotherapie Rotterdam op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Hypnotherapie Rotterdam raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Adres

Antony Duyklaan 7
3051 HA Rotterdam

Openingstijden

Maandag – Donderdag
20:00 – 22:00
Vrijdag | Zaterdag | Zondag
Op afspraak